Index Name

Gao, Long-Cheng

Alternative Writings

Gao, L.-C.;   Gao, L.C.;   Gao, Longcheng

Co-authors

Chai, Chun-Peng;   Chen, Si;   Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Han, Nian-Feng;   Liu, Xun;   Lu, Chun-Xiang;   Pan, Qi-Wei;   Shen, Zhi-Hao;   Tang, Hao-Yu;   Tang, Xin-De;   Wang, Chao;   Wu, Yi-Xian;   Xie, Pei-Ying;   Xin, De Tang;   Yao, Jie;   Yi, Yi;   Zhang, Cheng-Long;   Zhang, Lan-Ying;   Zhang, Qi-Zhen;   Zhang, Xiaolei;   Zhao, Xiao-Dong;   Zhen, Zhihao;   Zhou, Jing-Lun;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2005: Copolymers of 2,5-bis[(4-methoxyphenyl) oxycarbonyl]styrene with n-butyl acrylate: Design, synthesis, and characterization
2006: Ellipsoid-shaped carbosilane dendrimers modified with p-nitroazobenzene mesogens on the periphery
2006: Synthesis and properties of azobenzene-containing poly(1-alkyne)s with different functional pendant groups
2007: ABA-type amphiphilic triblock copolymers containing p-ethoxy azobenzene via atom transfer radical polymerization: Synthesis, characterization, and properties
2007: ABA-type liquid crystalline triblock copolymers via nitroxide-mediated radical polymerization: Design, synthesis, and morphologies
2007: Controlled grafting of ethyl cellulose with azobenzene-containing polymethacrylates via atom transfer radical polymerization
2007: Double-Hexagonal Morphology Formed by Rod-Rich Triblock Copolymer
2007: Effect of spacer length on the liquid crystalline property of azobenzene-containing ABA-type triblock copolymers via ATRP
2007: Effect of the terminal substituent of azobenzene on the properties of ABA triblock copolymers via atom transfer radical polymerization
2007: Star Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers with Silsesquioxane Core: Synthesis and Characterization
2007: Synthesis and Properties of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers with Asymmetry Mesogenic Core
2007: Synthesis and characterization of 4-arm star side-chain liquid crystalline polymers containing azobenzene with different terminal substituents via ATRP
2007: Synthesis and characterization of tri-arm star side-chain liquid crystalline polymers containing azobenzene via atom transfer radical polymerization
2008: ABA type liquid crystalline triblock copolymers by combination of living cationic polymerization and ATRP: synthesis and self-assembly
2008: Synthesis and characterization of H-type amphiphilic liquid crystalline block copolymers by ATRP
2009: Influence of alkoxy tail length and unbalanced mesogenic core on phase behavior of mesogen-jacketed liquid crystalline polymers
2009: Jacketed polymers: Controlled synthesis of mesogen-jacketed polymers and block copolymers
2009: Self-Assembly of Rod-Coil-Rod Triblock Copolymer and Homopolymer Blends
2010: Effect of spacer length on the liquid crystalline property of azobenzene-containing ABA-type triblock copolymers via ATRP
2010: Influence of the terminal substituent of azobenzene on the liquid crystalline property of ABA triblock copolymers

Sources

Chin. Chem. Lett., 18, 1129
Chin. Chem. Lett., 19, 237
Chin. J. Chem., 24, 169
Huaxue Xuebao, 65, 1736
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 43, 5935
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 44, 4532
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 45, 1653
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 45, 2225
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 45, 3342
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 45, 5190
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 45, 5949
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 319
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 505
Key Eng. Mater., 428-429, 122
Key Eng. Mater., 428-429, 67
Macromolecules, 40, 4887
Macromolecules, 40, 5718
Macromolecules, 40, 9205
Macromolecules, 42, 1047
Soft Matter, 4, 1230


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang