Index Name

Fujikawa, Tetsuya

Similar Names

Fujikawa, T.

Co-authors

Chida, Hideo;   Furukawa, Noriaki;   Hagiwara, Takashi;   Hasegawa, Tadashi;   Hayashi, Shougo;   Hirota, Siro;   Hoshino, Atuyuki;   Ikeda, Masahiro;   Imoto, Keiji;   Inoue, Hiroyasu;   Ishibashi, Yoshihiro;   Kamada, Tsuyoshi;   Kataoka, Shingo;   Kawamura, Ichiro;   Kinjou, Takeshi;   Koike, Yoshio;   Mayama, Takatoshi;   Misaki, Katsunori;   Mori, Kahoru;   Morishige, Makoto;   Murata, Satoshi;   Nakamura, Koji;   Nakanishi, Yohei;   Nakasaki, Yohei;   Ohashi, Makoto;   Ohmuro, Katsufumi;   Okamota, Kenji;   Okamoto, Kenji;   Orihara, Hiroshi;   Otani, Minoru;   Sasabayashi, Takashi;   Sasaki, Takahiro;   Sawasaki, Manabu;   Suzuki, Yoshiichi;   Tachibanaki, Makoto;   Takeda, Arihiro;   Takeda, Arihoro;   Takizawa, Hideaki;   Tanaka, Yoshinori;   Taniguchi, Yoji;   Tanose, Tomonori;   Tanuma, Seijo;   Tasaka, Yasutoshi;   Tashiro, Kunihiro;   Tsuda, Hideaki;   Tsukao, Kouji;   Yamada, Yuichiro;   Yamaguchi, Hisashi;   Yamamoto, Norio;   Yoshida, Hidefumi

Publication Titles

1990: Experimental Studies on Phase Transitions in an Antiferroelectric Liquid Crystal
1991: Phase transitions in an antiferroelectric liquid crystal TFMHPOBC
1998: Vertically aligned liquid-crystal display device
1999: Liquid crystal displays and their manufacture
2000: Liquid crystal display and manufacture of the device
2001: Vertically-aligned (va) liquid crystal display device

Sources

EP 884.626 (1998/12/16)
JP 11.340.462 (1999/12/10)
JP 2000.029.061 (2000/01/28)
JP 2007256987 A (2007/10/04)
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 30, 2826
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 29, L333


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang