Index Name

Dyadyusha, Andrey G.

Similar Names

Dyadyusha, A.G.;   Dyadyusha, Andrey

Co-authors

Gerus, Igor V.;   Khizhnyak, Anatoliy I.;   Kolomeytsev, Alexandr A.;   Kwon, Soon-Bum;   Marusii, Tatyana Ya.;   Park, Woo-Sang;   Reznikov, Yuriy A.;   Shin, Hyun-Ho;   Yaroshchuk, Oleg V.

Publication Titles

1994: Thermostable photopolymer material for liquid crystal device


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang