Index Name

Duan, Xiao-Feng

Alternative Writings

Duan, X.-F.;   Duan, X.F.

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Ma, Xun;   Qi, Xiao-Ying;   Wan, Xin-Hua;   Ye, Chun;   Yin, Xiao-Ying;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2003: Manipulating Supramolecular Self-Assembly via Tailoring Pendant Group Size of Linear Vinyl Polymers


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang