Index Name

Cherkashina, R.M.

Co-authors

Aliev, D.F.;   Antipin, M.Yu.;   Bairamov, G.M.;   Bezina, N.A.;   Fetisova, M.M.;   Khandrimailova, T.V.;   Kleopov, A.G.;   Kulishov, V.I.;   Kutulya, L.A.;   Kuz'menok, N.V.;   Kuz'min, V.E.;   Lisetskii, L.N.;   Makhotilo, A.P.;   Polishchuk, A.G.;   Polishchuk, A.P.;   Popov, A.N.;   Shevchuk, I.K.;   Shkumat, A.P.;   Struchkov, Yu.T.;   Surov, Yu.N.;   Svichkar, V.P.;   Tishchenko, V.G.;   Tolmachev, A.V.;   Tolmanchev, A.V.;   Trigub, L.P.

Publication Titles

1976: Synthesis and study of mesomorphic properties of some substituted benzoates and cinnamates of cholesterol
1977: Liquid crystals of the cholesteric type. I. Configuration of molecules of derivatives of cholesterol during mesophase formation
1979: Phase transitions of cholesterol 4-(n-alkanoyloxy)benzoates
1980: Effect of anisotropy of molecular polarizability on temperature of phase transitions of a cholesteric mesophase
1980: Liquid-crystal heat indicators made of cholesterol derivatives
1981: Experimental study of the contribution of a dipole-dipole interaction to orientation ordering of the cholesteric mesophase
1981: Liquid crystalline substances for high-temperature thermoindicators
1982: Cholest-5-en-3-ol-p-chlorocinnamate, C36H51ClO2
1983: Steric structure and mesomorphic properties of cholesterol cinnamates
1985: Zhidk. Kristally (Ivanovo)
1986: Conformation of ortho-substituted cholesteryl benzoates
1986: Structure and mesomorphic properties of cholesteryl benzoates
1987: Smectic C* phase induced by cholesteric derivatives
1992: Characteristics of helical pitch in a systematic series of cholesteric liquid crystals

Sources

Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 1241
Cryst. Struct. Commun., 11, 1737
Fiz. i Khimiya Kristallov, 1977, 110
Kristallografiya, 26, 875
Kristallografiya, 32, 1215
Sb. Nauch. Tr. VNII Monokristallov, Stsintillyatsion. Materialov i Osobo Chist. Khim. Veshchestv, (4) 146
Svoistva i Primenenie Zhidkokristal. Termoindikatorov, 1980, Novosibirsk 17
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 37, 381
Zh. Fiz. Khim., 54, 2381
Zh. Obshch. Khim., 53, 1655
Zh. Obshch. Khim., 56, 454
Zh. Obshch. Khim., 56, 462
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1976, 111
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1985, 100


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang