Index Name

Chen, Chun-Hai

Alternative Writings

Chen, C.H.;   Chen, Chunhai

Similar Names

Chen, C.-H.

Co-authors

Bai, Guohong;   Ben, Teng;   Chen, Ye;   Jiang, Zhen-Hua;   Ke, Yangchuan;   Li, Hui;   Li, Li-Wei;   Ma, Jia;   Ma, Rong-Tang;   Mo, Zhi-Shen;   Shibata, Mitsuhiro;   Sun, Hui;   Wang, Han-Fu;   Wang, Jun-Zuo;   Wang, Shang-Er;   Wu, Zhong-Wen;   Xu, Ying-Kai;   Yang, De-Cai;   Yosomiya, Ryutoku;   Yu, Lei;   Yu, Shu-Yan;   Zhang, Rong-Ben;   Zhang, Wan-Jin;   Zheng, Qiang;   Zheng, Yu-Bin;   Zhou, Hong-Wei

Publication Titles

1997: Synthesis and properties of block copolymers of poly(ether sulfone)s with liquid crystalline polyester units
1998: Compatibility of PES with thermotropic liquid crystalline polymer
1999: Melting behavior of poly(aryl ether ketone)s containing dibenzoylbiphenyl moieties copolymer
2000: The melting behavior of poly(ether diphenyl ether ketone ketone)
2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer
2003: Synthesis, characterization and property studies on a methyl-substituted poly(ether ether ketone) and its copolymers

Sources

Chem. Res. Chin. Univ., 17, 233
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 1911
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 14 (5) 90
Polym. Polym. Compos., 5, 1
Polym. Prepr., 40 (1) 205
Polym. Prepr., 41 (1) 262


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang