Index Name

Cheng, Stephen Z.D.

Similar Names

Cheng, S.Z.D.

Co-authors

Adduci, Jerry;   Arnold, Fred E.;   Bae, Jin-Young;   Bai, Feng;   Bruno, Katie;   Bu, Hai-Shan;   Calhoun, Bret;   Calhoun, Bret H.;   Cao, Miao-Yong;   Chan, Li Hsin;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Hsin-Lung;   Chen, Jianhua;   Chen, Jyh-Chien;   Chen, Wei;   Chen, William Y.;   Cheng, Jinlong;   Chhajer, Mukesh;   Chien, Liang-Chy;   Chiu, Fang-Chyou;   Chu, Pei-Hwei;   Chu, Peter;   Chuang, Kethy C.;   Chuang, Yuhway;   Dharia, Jayesh;   Duan, Xiao-Feng;   Eashoo, Mark;   Facinelli, John V.;   Fan, Xing-He;   Gabori, Patricia A.;   Gardner, Kenn Corwin H.;   Ge, Jason;   Ge, Jason J.;   Ge, Qing;   Geerts, Rolf G.;   Graham, Matthew J.;   Guo, Mingming;   Harris, Frank W.;   He, Tianbai;   Ho, Rong-Ming;   Hong, Seok-Cheol;   Hong, Seok-Choel;   Honigfort, Paul S.;   Honnell, Kevin G.;   Hou, Haoqing;   Hsiao, Benjamin S.;   Hsiao, Ming-Siao;   Hsieh, Eric T.;   Hsu, Steve L.C.;   Hsu, Steven L.C.;   Hu, Jie;   Huang, Huabing;   Huang, Ping;   Huang, Shel Ann X.;   Huang, Yun;   Jang, Jee Hwan;   Janimak, James J.;   Jeong, Kwang-Un;   Jin, Shi;   Jin, Xiaoming;   Jin, Yimin;   Jing, Alexander J.;   Jing, Jiaokai;   Johnson, Ronald L.;   Johnson, Tim W.;   Kaafarani, Bilal R.;   Kang, Shin-Woong;   Keating, M.Y.;   Keith, H. Douglas;   Keller, Andrew;   Kellera, Andrew;   Kim, Do-Yun;   Kim, Gue-Hyun;   Kim, Young-Jin;   Knapp, Brian S.;   Kook, Yun-Bae;   Kreuz, John A.;   Kricheldorf, Hans R.;   Kulkarni, Rahul R.;   Kumar, Satyendra;   Kuo, Jing-Chung;   Kuo, Shiao-Wei;   Kyu, Thein;   Lam, Jacky W.Y.;   Lando, Jerome B.;   Lee, Chul Joo;   Lee, Myong-Hoon;   Lee, Sangkug;   Lee, Se-Hyun;   Lee, Seung-Wook;   Lee, Song Koo;   Leland, Mark;   Leland, Mark E.;   Leng, Siwei;   Lenz, Robert W.;   Li, Chistopher Y.;   Li, Christopher Y.;   Li, F.;   Li, Fuming;   Li, Liang;   Li, Quan;   Li, Yuren;   Lin, Ming-Champ;   Linzer, Volker;   Liu, Li-Zhi;   Liu, Xuan-Bo;   Liu, Zhen;   Liu, Zhong-Fan;   Lotz, Bernard;   Lovinger, Andrew;   Lovinger, Andrew J.;   Lu, Yonglai;   Ma, Xun;   Ma, Yu-Guo;   Mann, Ian;   Mann, Ian K.;   Mansdorf, Bart;   McCreight, Kevin W.;   Monsdorf, Bart;   Moon, Bong-Seok;   Moustafa, Rasha M.;   Pan, Robert;   Pardey, Ricardo;   Park, Jae-Young;   Park, Soo-Jin;   Peng, Hai-Lin;   Percec, Virgil;   Petschek, Rolfe;   Pugh, Coleen;   Qi, Xiao-Ying;   Quirk, Roderic P.;   Rastogi, Sanjay;   Rodriguez-Arnold, Jonahira;   Ruan, Jr-Jeng;   Rubal, Michael J.;   Savitski, Edward P.;   Senador, Tony;   Shao, Jun;   Shaw, Montgomery T.;   Shen, De-Yan;   Shen, Dexing;   Shen, Hong;   Shen, Y.-R.;   Shen, Zhi-Hao;   Shi, Jin;   Sridhar, Krishnamurthy;   Sun, Bin;   Tang, Ben-Zhong;   Tang, Benjamin Y.;   Thomas, Edwin L.;   Tsai, Jing-Cherng;   Tu, Ying-Feng;   Tzeng, Fu-Yuan;   Ungar, Goran;   Van Horn, Ryan M.;   Wan, Xin-Hua;   Wang, David H.;   Wang, Huabin;   Wang, Jing;   Wang, Lei;   Wang, Shy-Yeu;   Wang, Shyh-Yeu;   Weng, Xin;   Weng, Xing;   Wu, Jheng-Yuan;   Wu, Z.W.;   Wu, Zongquan;   Wunderlich, Bernhard;   Xie, Feng-Chao;   Xiong, Huiming;   Xu, Guo-Qiang;   Xue, Chenchen;   Xue, Gi;   Yan, Donghang;   Yandrasites, Michael A.;   Yandrasits, Michael A.;   Yang, D.C.;   Yang, Deng-Ke;   Yang, Jen-Chang;   Ye, Chun;   Yeh, Fengji;   Yin, Xiao-Ying;   Yoon, Yeocheol;   Yosomiya, R.;   Yu, Zhen-Qiang;   Zhang, Anqiu;   Zhang, Anqiu-Q.;   Zhang, Dong;   Zhang, Hai-Liang;   Zhang, John Z.;   Zhang, S.-J.;   Zhang, Wenbin;   Zhang, Zhanhui;   Zhang, Zhanhul;   Zhao, Yong-Feng;   Zheng, Joe X.;   Zheng, Joseph X.;   Zheng, Ru-Qing;   Zheng, Y.B.;   Zhou, Dongshan;   Zhou, Qi-Feng;   Zhou, Wensheng;   Zhou, Xiaoli;   Zhu, Lei;   Zhu, Meifang;   Zhu, Pukun;   Zhuang, Xiaowei;   Zimmerman, Steven C.;   Zuber, Mohammad;   von Meerwall, Ernst D.

Publication Titles

1988: Modification of the Avrami treatment of crystallization to account for nucleus and interface
1988: Thermodynamic properties in the liquid state of high melting polymers containing phenylene and naphthylene groups
1991: Phase behavior in a thermotropic polyether involving rod-like mesogenic groups based on conformational isomerism
1991: Rigid-rod and segmented rigid-rod polyimides: gel/sol and liquid-crystalline transitions, fibers and films
1992: Isotacticity effect on crystallization and melting in polypropylene fractions. 3. Overall crystallization and melting behavior
1992: Liquid-crystalline polyethers based on conformational isomerism. 22. Hexagonal columnar mesophase in polyethers and copolyethers based on 1,4-bis[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene, 1,2-bis[4-hydroxyphenyl)ethane and 1,9-dibromononane
1992: Mesophase behavior in thermotropic polyethers based on the semi-flexible mesogen 1-(4-hydroxyphenyl)-2-(2-methyl-4-hydroxyphenyl)ethane
1992: Monotropic liquid crystal behavior in two poly(ester imides) with even and odd flexible spacers
1992: Solid-state carbon-13 NMR studies of molecular motion in MBPE-9 and MBPE-5
1993: Crystal structure and mesophase morphology of MBPE polyethers containing odd-number methylene spacers
1993: Kinetics of mesophase transitions in thermotropic copolyesters. 5. A copolyester containing TPA/PHQ/HBA
1993: Ordered structures in a series of liquid - crystalline poly(ester imides)
1994: Aromatic poly(pyridinium salt)s: synthesis and structure of organo-soluble, rigid-rod poly(pyridinium tetrafluoroborate)s
1994: Crystallization behavior of polyethers containing odd numbers of methylene spacers from the isotropic and liquid crystalline states
1994: Crystallization of poly(aryl ether ketone ketone) copolymers containing terephthalate/isophthalate moieties
1994: Crystallization, melting and morphology of syndiotactic polypropylene fractions: 1. Thermodynamic properties, overall crystallization and melting
1994: Liquid crystalline poly(enamine ketone)s formed through hydrogen bonding
1994: Liquid-crystalline polyethers based on conformational isomerism. Part 33. Thermotropic polyethers based on a mesogenic group containing rigid and flexible units: 1-(4'-hydroxybiphenyl-4-yl)-2-(4-hydroxyphenyl)propane
1994: Negative birefringent polyimide films for liquid crystal displays
1994: Structure Evolution and Kinetics of Thermoreversible Gelation in a Rigid-Rod Polyimide/m-Cresol System
1994: Thermodynamic functions of thermotropic polyethers based on the semiflexible mesogen 1-(4-hydroxyphenyl)-2-(2-methyl-4-hydroxyphenyl)ethane
1995: Mesophases involving highly ordered smectic phases in a polyether
1995: Molecular segmental segregation effect on the melting behaviors and morphology of linear low density polyethylene
1995: Structure and phase behavior of thermotropic main chain liquid crystalline polyethers
1995: Time-resolved synchrotron x-ray study of crystalline phase transition in poly(aryl ether ketone ketone) containing alternated terephthalic/isophthalic moieties
1996: Crystalline Homopolyimides and Copolyimides Derived from 3,3',4,4'-Biphenyltetracarboxylic Dianhydride/1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene/1,12-Dodecanediamine. 2. Crystallization, Melting, and Morphology
1996: Films with negative birefringence prepared from rigid-rod polymers such as aromatic polyamides and polyesters
1996: Identification of highly ordered smectic phases in a series of main-chain liquid-crystalline polyethers
1996: Isothermal Thickening and Thinning Processes in Low Molecular Weight Poly(ethylene oxide) Fractions Crystallized from the Melt. 5. Effect of Chain Defects
1996: Linear optical anisotropy in aromatic polyimide films and its application as negative birefringent compensators in liquid crystal displays
1996: Mesophase Identifications in a Series of Liquid Crystalline Biphenylylphenylpropane Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 2. Phase Diagram of Even-Numbered Polyethers
1996: Negative birefringent rigid rod polymer films for liquid crystal displays
1996: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structure. 3. Thin Film Surface-Induced Ordering Structure and Morphology in TPP(n = 7)
1996: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 1. Phase Diagrams of Odd-Numbered TPP Polyethers
1996: Polyimide films as negative birefringent compensators for normally white twisted nematic liquid crystal displays
1996: Polyimide films for liquid crystal displays used in aerospace applications
1997: Anomalous orientation behavior in a series of copoly(ester imide)s observed by wide-angle x-ray diffraction
1997: Atypical orientation and phase behavior in a novel series of copoly(ester imide)s
1997: Existence of highly ordered smectic structures in a series of main-chain liquid - crystalline polyethers
1997: Layer Structures. 5. Influence of the Spacer Length on the Smectic Phases of Poly(ester imide)s Derived from .alpha.,.omega.-Alkane Bis(trimellitimides) and 4,4'-Dihydroxybiphenyl
1997: Linear optical anisotropy in aromatic polyimide films and its applications as negative birefringent compensators in liquid crystal displays
1997: Linear optical anisotropy in aromatic polyimide films and its applications in negative birefringent compensators of liquid - crystal displays
1997: Molecular design of aromatic polyimide films as uniaxial negative birefringent optical compensators in liquid crystal displays
1997: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structure. 5. Solid State 13C NMR Characterization of Motion and Conformations of Methylene and Mesogen Groups in Different Mesophases of TPP (n = 12 and 15)
1997: Phase Identification in a Series of Liquid-Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 4. Phase Structures and Order Evolution in TPP(n = 12) Thin Films
1997: Phase Structures, Transition Behaviors, and Surface Alignment in Polymers Containing Rigid-Rodlike Backbones with Flexible Side Chains. 1. Monotropic Phase Behavior in a Main-Chain/Side-Chain Liquid Crystalline Polyester
1997: Solid state 13C NMR characterization of spacer conformation in the thermotropic liquid crystalline polyethers (TPP-n)
1998: Correlation of Model Compounds and Laterally Attached Side-Chain Liquid - Crystalline Polynorbornenes with an 11-Carbon Spacer
1998: Induction of Smectic Layering in Nematic Liquid Crystals Using Immiscible Components. 2. Laterally Attached Side-Chain Liquid - Crystalline Poly(norbornene)s and Their Low-Molar-Mass Analogs with Hydrocarbon/Oligodimethylsilox ane Substituents
1998: Novel poly(aryl ether ketone)s exhibiting liquid crystallinity
1998: Phase Structures, Transition Behaviors, and Surface Alignment in Polymers Containing a Rigid Rodlike Backbone with Flexible Side Chains. 2. Phase Transition Kinetics in a Main-Chain/Side-Chain Liquid Crystalline Polyester
1998: Phase Transitions Involving Molecular Reorientation in a Series of Copoly(ester imide)s
1998: Surface studies of polyimide thin films via surface-enhanced Raman scattering and second harmonic generation
1998: The role of metastability in polymer phase transitions
1998: The role of metastable states in polymer phase transitions: concepts, principles, and experimental observations
1998: Variable-temperature solid state 13C NMR studies of molecular motions and phase transitions in polymers containing rigid-rod backbones with flexible side chains
1999: A solid-state 13C-NMR study of the mesophases of PEIM-9 (poly(4,4'-phthaloimidobenzoylnonamethyleneoxycarbonyl))
1999: Double Twist in Helical Polymer "Soft" Crystals
1999: Double-Twisted Helical Lamellar Crystals in a Synthetic Main-Chain Chiral Polyester Similar to Biological Polymers
1999: Helical single lamellar crystals thermotropically formed in a synthetic isochiral main-chain polyester
1999: Helical single-lamellar crystals thermotropically formed in a synthetic nonracemic chiral main-chain polyester
1999: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 6. Structure Changes from Smectic to Columnar Phases in a Series of Copolyethers Containing Odd and Even Numbers of Methylene Units in Equal Molar Composition
1999: Phase Identification in a Series of Liquid Crystalline TPP Polyethers and Copolyethers Having Highly Ordered Mesophase Structures. 7. Phase Structures in a Series of Copolyethers Containing Odd and Even Numbers of Methylene Units of Different Compositions
1999: Phase structures and transition behaviors in polymers containing rigid rodlike backbones with flexible side chains. V. Methylene side-chain effects on structure and molecular motion in a series of polyimides
1999: Phase structures, transition behavior, and surface alignment in polymers containing rigid rod-like backbones with flexible side chains. Part 3. The even-odd effect on phase transitions in combined liquid crystal polyesters
1999: Synthesis and Characterization of Isoregic Chiral Smectic Polyesters
1999: Synthesis and characterization of optically active, main-chain, liquid crystalline polyesters
1999: Synthesis and properties of a new self-assembling discotic liquid crystal
1999: Synthesis of a biphenyl-containing, achiral, V-shaped liquid crystalline polyester
2000: Molecular Orientations in Flat-Elongated and Helical Lamellar Crystals of a Main-Chain Nonracemic Chiral Polyester
2000: Phase Structures, Transition Behavior, and Surface Alignment in Polymers Containing Rigid-Rod Backbones with Flexible Side Chains. 4. Solid-State 13C NMR Studies of Molecular Motions in PEFBPs(n) (n = 10 and 11)
2000: Phase identification in a series of liquid crystalline TPP polyethers and copolyethers having highly ordered mesophase structures. 8. Phase and structural evolution in a series of copolyethers containing odd-numbered methylene units in both comonomers
2001: Crystal Orientation Changes in Two-Dimensionally Confined Nanocylinders in a Poly(ethylene oxide)-b-polystyrene/Polystyrene Blend
2001: Early-Stage Formation of Helical Single Crystals and Their Confined Growth in Thin Film
2001: Effect of the length of the substituents on the phase structure and transition behavior of a series of laterally attached side-chain liquid-crystalline polynorbornenes
2001: Initial-Stage Growth Controlled Crystal Orientations in Nanoconfined Lamellae of a Self-Assembled Crystalline-Amorphous Diblock Copolymer
2001: Left or Right, It Is a Matter of One Methylene Unit
2001: Liquid Crystalline and Monotropic Phase Behaviors of 2,3,6,7,10,11-Hexa(4'-octyloxybenzoyloxy)triphenylene Discotic Molecules
2001: Rubbing-Induced Molecular Reorientation on an Alignment Surface of an Aromatic Polyimide Containing Cyanobiphenyl Side Chains
2002: Helical Twist Senses, Liquid Crystalline Behavior, Crystal Microtwins, and Rotation Twins in a Polyester Containing Main-Chain Molecular Asymmetry and Effects of the Number of Methylene Units in the Backbones on the Phase Structures and Morphologies of Its Homologues
2002: Interrelationships of Nanometer and Subnanometer Structures in a Polynorbornene Containing Second Generation Liquid-Crystalline Monodendrons as Side Groups
2002: Liquid Crystalline Phases, Microtwinning in Crystals and Helical Chirality Transformations in a Main-Chain Chiral Liquid Crystalline Polyester
2002: Molecular Orientation and Relaxation on a Surface of a Thin Film of Polymeric Liquid Crystalline
2002: Nanotailored Crystalline Morphology in Hexagonally Perforated Layers of a Self-Assembled PS-b-PEO Diblock Copolymer
2002: Phase Behaviors and Molecular and Supramolecular Structural Identifications of a Liquid Crystalline Second Generation Monodendron
2002: Polymorphous Structures and Their Phase Relationships in a Main-Chain/Side-Chain Liquid Crystalline Polyester
2003: "Plastic Deformation" Mechanism and Phase Transformation in a Shear-Induced Metastable Hexagonally Perforated Layer Phase of a Polystyrene-b-poly(ethylene oxide) Diblock Copolymer
2003: Chain Orientation and Defects in Lamellar Single Crystals of Syndiotactic Polypropylene Fractions
2003: Manipulating Supramolecular Self-Assembly via Tailoring Pendant Group Size of Linear Vinyl Polymers
2004: An ABC Stacking Supramolecular Discotic Columnar Structure Constructed via Hydrogen-Bonded Hexamers
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids
2004: Self-assembled "Supra-molecular" Structures via Hydrogen Bonding and Aromatic/Aliphatic Microphase Separation on Different Length Scales in Symmetric-Tapered Bisamides
2004: Synthesis and Properties of Planar Liquid-Crystalline Bisphenazines
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Phase Structures and Self-assembled Helical Suprastructures via Hydrogen Bonding in a Series of Achiral 4-Biphenyl Carboxylic Acid Compounds
2005: Structures and Phase Transformations of Asymmetric Bent Main-Chain Liquid Crystalline Polyesters
2006: Alkyl Tail Length Dependence of Structures in a Series of Symmetrically Tapered Bisamides Exhibiting Self-Assembled Supramolecular Columnar Phases
2006: Origin of Self-Assembled Helical Supramolecular Structures in Achiral C6 Biphenyl Carboxylic Acid Compounds
2006: Phase behaviors and supramolecular structures of a series of symmetrically tapered bisamides
2006: Synthesis of laterally attached side-chain liquid-crystalline polynorbornenes with high mesogen density by ring-opening metathesis polymerization
2007: Biaxial Molecular Arrangement of Rod-Disc Molecule under an Electric Field
2007: Self-Assembly of Chemically Linked Rod-Disc Mesogenic Liquid Crystals
2007: Structure of Macroscopic Monodomains and Its Soft Confinements of Chiral Smectic Phases on Crystallization in a Main-Chain Nonracemic Liquid Crystalline Polyester
2007: Synthesis and Properties of Polyimides Containing Multiple Alkyl Side Chains
2008: Lamella-to-Lamella Transition and Effect of Coil-Stretching on Crystallization in a Rod-Coil Diblock Copolymer Containing Poly(.epsilon.-caprolactone)
2008: Optical compensation films for liquid crystalline displays
2008: Self-Assembly of Porphyrin and Fullerene Supramolecular Complex into Highly Ordered Nanostructure by Simple Thermal Annealing
2009: Self-Assembled Columnar Structures of Swallow-Shaped Tetrathiafulvalene-Based Molecules
2009: Stereoregular Diblock Copolymers of Syndiotactic Polypropylene and Polyesters: Syntheses and Self-Assembled Nanostructures
2010: From crystals to columnar liquid crystal phases: molecular design, synthesis and phase structure characterization of a series of novel phenazines potentially useful in photovoltaic applications

Sources

ACS Symp. Ser., 632, 358
ACS Symp. Ser., 672, 2
Acta Polym., 49, 198
Annu. Rev. Mater. Sci., 28, 533
Annu. Tech. Conf. - Soc. Plast. Eng., 53rd, 1503
Chem. Mater., 11, 1666
Chem. Mater., 13, 78
Chem. Mater., 14, 2384
Chem. Mater., 16, 1014
Chem. Mater., 16, 2975
Chem. Mater., 16, 4912
Chem. Mater., 17, 2852
Chem. Mater., 18, 680
Chem. Mater., 19, 2921
Chem. Mater., 20, 3551
Chem. Mater., 21, 3838
Int. SAMPE Tech. Conf., 28, 63
J. Am. Chem. Soc., 122, 72
J. Am. Chem. Soc., 123, 2462
J. Am. Chem. Soc., 123, 5768
J. Am. Chem. Soc., 125, 6854
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
J. Macromol. Sci., Phys., B45, 215
J. Mater. Chem., 2, 407
J. Mater. Chem., 4, 719
J. Phys. Chem. B, 111, 767
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 44, 4076
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 32, 2585
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 33, 2439
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 37, 1633
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 39, 3029
Langmuir, 18, 4559
Macromol. Chem. Phys., 200, 31
Macromol. Rapid Commun., 16, 533
Macromol. Rapid Commun., 19, 619
Macromolecules, 21, 3327
Macromolecules, 25, 2112
Macromolecules, 25, 5060
Macromolecules, 25, 5991
Macromolecules, 26, 3687
Macromolecules, 26, 94
Macromolecules, 27, 1861
Macromolecules, 29, 135
Macromolecules, 29, 294
Macromolecules, 29, 3421
Macromolecules, 29, 4528
Macromolecules, 29, 8816
Macromolecules, 30, 3349
Macromolecules, 30, 4688
Macromolecules, 30, 4828
Macromolecules, 30, 5249
Macromolecules, 30, 6498
Macromolecules, 31, 1779
Macromolecules, 31, 22
Macromolecules, 31, 4093
Macromolecules, 31, 5188
Macromolecules, 32, 3574
Macromolecules, 32, 524
Macromolecules, 32, 6981
Macromolecules, 33, 3983
Macromolecules, 33, 5159
Macromolecules, 34, 1244
Macromolecules, 34, 3634
Macromolecules, 34, 6649
Macromolecules, 35, 3553
Macromolecules, 35, 5475
Macromolecules, 35, 736
Macromolecules, 35, 9426
Macromolecules, 35, 9678
Macromolecules, 36, 3180
Macromolecules, 36, 9485
Macromolecules, 37, 7188
Macromolecules, 38, 8333
Macromolecules, 40, 5450
Macromolecules, 40, 889
Macromolecules, 41, 5223
Macromolecules, 42, 3073
Makromol. Chem., 189, 1579
Makromol. Chem., 194, 3135
Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 227, 137
Phys. Rev. B, 60, 12675
Phys. Rev. Lett., 83, 4558
Polym. Adv. Technol., 10, 501
Polym. Adv. Technol., 5, 775
Polym. Adv. Technol., 5, 785
Polym. Int., 33, 71
Polym. Mater. Sci. Eng., 72, 433
Polym. Mater. Sci. Eng., 75, 121
Polym. Mater. Sci. Eng., 81, 365
Polym. Prepr., 38 (1) 368
Polym. Prepr., 38 (1) 794
Polym. Prepr., 38 (2) 46
Polym. Prepr., 39 (2) 756
Polym. Prepr., 40 (2) 486
Polym. Prepr., 40 (2) 878
Polym. Prepr., 40 (2) 880
Polym. Prepr., 49 (2) 1116
Polymer, 32, 1284
Polymer, 33, 728
Polymer, 35, 1884
Polymer, 35, 4940
Polymer, 37, 5321
Polymer, 39, 4461
Prog. Polym. Sci., 22, 765
Soft Matter, 2, 232
Soft Matter, 6, 100
Trends Polym. Sci., 5, 51
US 5.344.916 (1994/09/06)
US 5.580.950 (1996/12/03)
WO 9.611.967 (1996/04/25)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang