Index Name

Chai, Chun-Peng

Alternative Writings

Chai, C.-P.;   Chai, C.P.;   Chai, Chunpeng

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Chen, Xiao-Fang;   Chuai, Yutao;   Fan, Xing-He;   Gao, Long-Cheng;   Guo, Haiqing;   Jin, Hao;   Liu, Wanli;   Lu, Chun-Xiang;   Pan, Qi-Wei;   Ren, Min-Qiao;   Shen, Zhi-Hao;   Tang, Hao-Yu;   Wang, Fuzhi;   Wang, Ping;   Xu, Yi-Ding;   Yang, Qian;   Ye, Chun;   Zhao, Xiao-Dong;   Zhou, Jing-Lun;   Zhou, Qi-Feng;   Zhu, Xing-Qi;   Zou, De-Chun

Publication Titles

2006: Synthesis and properties of azobenzene-containing poly(1-alkyne)s with different functional pendant groups
2007: Synthesis and Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Containing 1,3,4-Oxadiazole Based Side Chains
2008: Bipolar copolymers comprised mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK as host materials for electroluminescent devices
2008: Single layer light-emitting diodes from copolymers comprised of mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK
2008: Synthesis, characterisation and liquid crystal properties of 2,5-bis[5-alkyl(alkoxy)phenyl-1,3,4-oxadiazole]bromobenzenes

Sources

J. Polym. Sci., Polym. Chem., 44, 4532
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 1843
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7861
Liq. Cryst., 35, 133
Macromolecules, 40, 9361


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang