Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bi, Li-Hua

Alternative Writings

Bi, L.-H.;   Bi, L.H.;   Bi, Lihua

Co-authors

Fei, Bao-Li;   Hu, Changwen;   Huang, Ru-Dan;   Li, Yang-Guang;   Liu, Jing-Hua;   Wang, En-Bo;   Wu, Ping-Song;   Xu, Lin;   Yu, Yong-Zhang

Publication Titles

1999: Syntheses and liquid crystal properties of new rare earth sandwich-type heteropoly compounds
1999: Syntheses and lyotropic liquid crystal properties of a series of sandwich-type tungstoarsenates heteropoly compounds with As/W ratio of 4/30
1999: Synthesis of heteropoly supermolecular compound and properties of liquid crystal


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang