Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bardukov, L.N.

Co-authors

Blokhina, S.V.;   Chistyakov, I.G.;   Klopov, V.I.;   Maidachenko, G.G.;   Mineev, L.I.;   Radzhabova, Z.B.;   Usol'tseva, Nadejda;   Usol'tseva, V.A.;   Vainshtein, B.K.;   Zharenov, R.I.

Publication Titles

1980: Structure of 4-nitrophenyl (4'-octyloxy)benzoate
1981: Synthesis and physicochemical studies of mesomorphic p-(n-nonanoyloxy)-p'-nitroazoxybenzene
1981: The change in the thermodynamic properties and structure of lecithin produced by ultraviolet radiation


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang