Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bao, Chun Yan

Alternative Writings

Bao, C.Y.;   Bao, Chun Y.

Co-authors

Feng, Wei;   Fu, Ya Qin;   Li, Tie-Jin;   Lu, Ran;   Sun, Chang Qing;   Yao, Jian-Nian;   Zhang, Tie-Rui;   Zhang, Xin Tong;   Zhao, Bing;   Zhao, Ying-Ying

Publication Titles

2002: Self-assembled organic-inorganic composite superlattice thin films incorporating photo- and electrochemically active phosphomolybdate anion


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang