Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bai, Yu-Bai

Alternative Writings

Bai, Y.-B.;   Bai, Y.B.;   Bai, Yubai

Co-authors

Ai, Xin;   Cao, Chang-Sheng;   Chai, Xiangdong;   Chen, Yong-Mei;   Du, Shirui;   Gao, Manglai;   Gong, Mingxuan;   Li, Cong-Wu;   Li, Tie-Jin;   Liu, Wang;   Lu, Ran;   Pan, Ang;   Ren, Yan-Zhi;   Tian, Yan-Qing;   Wang, Ce;   Wang, De-Jun;   Wang, Xing-Qiao;   Wang, Yan;   Xie, Tengfeng;   Xu, Wei-Qing;   Yang, Ji-hua;   Zhang, Yahong;   Zhao, Bing;   Zhao, Ying-Ying

Publication Titles

1995: Electrochrometic studies on polar multilayers of liquid crystalline polymers
1995: Spectroscopic studies on LB film of a liquid crystalline polymaleic acid polymer. (I)
1998: Photovoltaic properties of a liquid crystal porphyrin solid film
1999: Organized Assembling and Characterization of Monolayer Film Based on α-Terthiophene


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang