Index Name

Azefu, Yasuo

Alternative Writings

Azefu, Y.

Co-authors

Nomura, Kazufumi;   Sato, Reiko;   Takagi, Mutsumi;   Tamiaki, Hitoshi;   Toma, Kazunori;   Yoshida, Toshiomi

Publication Titles

2004: Synthesis of 3,4,5-Tris(alkyloxy)benzyl Glycosides as Glycolipid Analogues


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang