Index Name

An, Haining

Alternative Writings

An, H.

Co-authors

Fang, Yapeng;   Geng, Yong;   Hu, Xiao;   Li, Liangbin;   Li, Xiangyang;   Li, Zhong-Ming;   Ma, Zhe;   Shao, Chunguang;   Wang, Xiao;   Wang, Yunlong;   Yang, Chuanlu;   Zhao, Baijin

Publication Titles

2007: Shear-Induced Conformational Ordering in the Melt of Isotactic Polypropylene
2008: Shear-Induced Conformational Ordering, Relaxation, and Crystallization of Isotactic Polypropylene
2009: Origin of Carbon Nanotubes Induced Poly(l-Lactide) Crystallization: Surface Induced Conformational Order


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang