Index Name

Andreev, V.A.

Similar Names

Andreev, Vladimir A.

Co-authors

Gorban, I.S.;   Lebovka, N.I.;   Marazuev, Yu.A.;   Nedbaeva, L.V.;   Oleinikova, I.V.;   Oleynikova, I.V.;   Shimanskaya, G.Yu.;   Telyatnik, G.A.

Publication Titles

1977: Angular dependence of the NMR spectra of cholesteric liquid crystals
1978: Study of phase transitions in cholesteric liquid crystals by an NMR method
1980: Effect of molecular motion on NMR spectra of cholesteric and smectic phases of liquid crystals
1982: NMR of cholesteric liquid crystals
1994: Study of the ordering of liquid-crystal phases of the cholesteryl myristate by a proton NMR method
1995: Determination of components of order parameter tensor of cholesteryl myristate from proton NMR data
1995: Investigation of the alignment of cholesteryl myristate liquid crystal phases by proton NMR

Sources

Fiz. Zhidk. Sostoyaniya (Kiev), 10, 14
Fiz. Zhidk. Sostoyaniya (Kiev), 8, 29
Fiz. Zhidk. Sostoyaniya. Resp. Mezhved. Nauch. Sb., (6) 25
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 1269
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 477
Ukr. Fiz. Zh., 39, 984
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 72, 1926


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang