Index Name

Anan'eva, L.A.

Co-authors

Kuchinka, M.Yu.;   Tsebrenko, M.V.;   Yudin, A.V.

Publication Titles

1971: Poly(oxymethylene)-diphenylamine system


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang