Index Name

Amerik, Y.B.

Similar Names

Amerik, Yu.B.;   Amerik, Yuri B.

Co-authors

Alexandrov, A.I.;   Grebneva, V.S.;   Konstantinov, I.I.;   Lipatov, Y.S.;   Pashkova, T.V.;   Shilov, V.V.;   Tsukruk, V.V.

Publication Titles

1982: Thermal changes in polymers with liquid crystalline order
1984: Structure of polymers with phenyl benzoate side groups by x-ray evidence


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang