Index Name

Aleksandrov, Yu.V.

Alternative Writings

Aleksandrov, Y..V.

Co-authors

Fialkov, A.S.;   Perepechenykh, V.I.;   Tyan, L.S.

Publication Titles

1975: Switching effect in pitch mesophase


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang