Index Name

Akagi, Masaaki

Alternative Writings

Akagi, M.

Co-authors

Abe, Koichi;   Hamada, Hatsuyuki;   Hamada, Hiroki;   Kondo, Yoko;   Shimoda, Kei

Publication Titles

2007: Synthesis of {\f1 a}-Tocopheryl Disaccharides as Potential Antiallergic Agents


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang