Index Name

Ai, Xin

Alternative Writings

Ai, X.

Similar Names

Ai, Xi

Co-authors

Bai, Yu-Bai;   Cao, Chang-Sheng;   Chai, Xiangdong;   Du, Shirui;   Li, Tie-Jin;   Wang, Ce;   Zhang, Yahong

Publication Titles

1999: Organized Assembling and Characterization of Monolayer Film Based on α-Terthiophene


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang