Index Name

Ai, Bao-Quan

Alternative Writings

Ai, B.-Q.;   Ai, B.Q.

Co-authors

Chen, Wei;   Liu, Guo-Tao;   Liu, Liang-Gang;   Wang, Xian-Ju;   Wen, De-Hua;   Xie, Hui-Zhang

Publication Titles

2003: Correlated noise in a logistic growth model
2003: Efficiency optimization in a correlation ratchet with asymmetric unbiased fluctuations


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang