Index Name

Abu, Koichi

Alternative Writings

Abu, K.

Co-authors

Kaneko, Toshiteru;   Kawachi, Genshiro;   Kawamura, Tetsuya;   Kizawa, Kenichi;   Kondo, Katsumi;   Matsuda, Masaaki;   Matsumaru, Haruo;   Matsunaga, Kuniyuki;   Ogawa, Kazuhiro;   Ogiichi, Kimitoshi;   Ohkahara, Hiroshi;   Ono, Kikuo;   Sakuta, Hiroki;   Sato, Tsutomu;   Suzuki, Takashi;   Tanaka, Takeshi;   Yamamoto, Hideaki;   Yoneno, Hitoshi

Publication Titles

1995: Liquid crystal display free of corrosion of wiring terminals and its manufacture
1995: Manufacture of liquid-crystal display device
1996: Active matrix-type liquid crystal display device
1996: Liquid-crystal display device and its manufacture
1999: Liquid crystal display device with high reliability
2000: Liquid crystal display device having metal laminate

Sources

JP 07.120.789 (1995/05/12)
JP 07.134.314 (1995/05/23)
JP 08.122.816 (1996/05/17)
JP 08.146.446 (1996/06/07)
JP 11.305.208 (1999/11/05)
JP 2000.155.333 (2000/06/06)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang